Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2019

Ngày đăng: 16/05/2019

Tuyển 10 nhân viên kinh doanh bất dộng sản làm việc tại Quận 2 - TP HCM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Ngày đăng: 23/08/2019

NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

Ngày đăng: 13/09/2018

Do nhu cầu phát triển doanh nghiệp, mở rộng quy mô, công ty cần tuyển vị trí Nhân viên Marketing Online tại Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Ngày đăng: 16/05/2019

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển, công ty cần tuyển dụng vị trí Nhân viên thiết kế đồ họa

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Ngày đăng: 23/08/2019

Với mục tiêu coi nguồn Nhân lực là tiêu chí hàng đầu cho sự phát triển; Bộ phận Nhân sự giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược mở rộng quy...